Galeria

Galeria

Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki bezciśnieniowe magazynowe, procesowe i pomiarowe

Zbiorniki wielopłaszczowe

Mieszalniki

Wielkogabarytowe zbiorniki magazynowe

Wyparki wielostopniowe i wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe

Nietypowe urządzenia