Wyparki wielostopniowe i wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe

Wyparki wielostopniowe i wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe

Stacja wyparna 5-stopniowa do produkcji zagęszczonego soku owocowego.

Wyparka 5-stopniowa do produkcji koncentratu jabłkowego dla przetwórni owocowo-warzywnej.

Separatory stacji wyparnej.

Wyparka 5-stopniowa do produkcji zagęszczonego soku owocowego.

Kolumna stacji wyparnej.

Rurowy wymiennik ciepła stanowiący część stacji wyparnej.

Kolumna wyparki podczas produkcji.

Dno sitowe kolumny stacji wyparnej.

Kolumny stacji wyparnej.